Kontakty

WEB:              www.bpipartner.cz

EMAIL:           info@bpipartner.cz

Bc. Barbara Kaupová

IČO: 109 96 192
Telefon: 728 382 955
e-mail: kaupova@bpipartner.cz

Kvalifikace:

ROVS/610/PREV/2021, OZO BOZP
Manažer a interní auditor HACCP
Interní auditor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 19011)
Z-OZO-84/2021, OZO PO
Lektor odborného kurzu ČNB

Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění kontrol hasících přístrojů

Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění kontrol zařízení pro zásobování požární vodou

 

 

 

Ing. Veronika Blechová

IČO: 119 81 628
Telefon: 737 487 183
e-mail: blechova@bpipartner.cz

Kvalifikace:

ROVS/611/PREV/2021, OZO BOZP
Manažer a interní auditor HACCP
Interní auditor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 19011)
Z-OZO-50/2022, OZO PO
Certifikát Systému managementu kvality ISO 9001
Manažer projektu (63-007-R) 2017