Co je to ISO

ISO je název mezinárodní organizace, která uděluje několik certifikátů. My připravujeme firmy na získání certifikátů norem:

 • ČSN EN ISO 9001:2016 Systém managementu kvality
 • ČSN EN ISO 14001:2016 Enviromentální management
 • ČSN EN ISO 45001:2018 Bezpečnost zdraví při práci

Proč mít zavedené ISO?

Zavedením ISO norem získá společnost konkurenční výhodu, snížení nákladůoptimalizací výroby, lepší jméno společnosti, získání nových zákazníků a dodavatelů. Společnost má lepší kontrolu nad dodržováním právních předpisů, dodržování pracovních postupů a dodržování vnitropodnikových směrnic.Zavedením ISO norem získá společnost pro sebe přidanou hodnotu.

V oblasti zav1-431299086.jpgádění ISO nabízíme:

 • Vstupní audit
 • Interní audity
 • Zpracování procesů, vnitřních směrnic
 • Zpracování pracovních postupů
 • Pomoc při stanovení cílů a plánu společnosti
 • Poradenství, konzultace
 • Příprava Vaši společnosti na certifikační audit
 • A další

Dokumentace ISO

Nedílnou součástí při zavádění ISO norem  (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) je mít správně zpracovanou a aktualizovanou dokumentaci. Jedná se o vnitřní směrnice, o pracovní postupy, příručku kvality, politiku kvality, kontext společnosti, řízení rizik, mít zpracované popisy pracovních pozic, nakládání s odpady, řízení životního prostředí, mít nastaven systém školení bezpečnosti práce a požární ochrany a mnoho dalšího. Pomůžeme Vám s jejím zpracováním, popřípadě s Vámi prokonzultujeme již zpracované dokumenty. Zpracování se liší oborem podnikání, jeho fungováním a velikostí.

Audity

Každá společnost, která má zavedené ISO, musí dle požadavku ISO norem provádět interní audity, nejméně 1 x ročně, četnost a druhy auditů si zaměstnavatel urči sám. Před samotným certifikačním auditem je nutné provést interní audit, který pomůže získat informace o současně zavedeném systému, zda je systém efektivně zaveden a udržován.

Na základě provedeného auditu, zpracuje auditor Zprávu z interního auditu, ve které zákazník nalezne, neshody, doporučení a pozitivní zjištění. Na základě kterých jsou zpracována opatření.

Poradenství a konzultace

Pro naše zákazníky zajišťujeme poradenství při zavádění systému managementu kvality výše zmíněných norem. Dále při již zpracované dokumentaci můžeme zhodnotit její kvalitu a napravit případné nedostatky nebo ji aktualizovat, aby odpovídala nejnovější normě. Poskytujeme konzultace pro pracovníky v malých a středních firmách, které se touto problematikou zabývají.

Pro zaslání cenové nabídky vyplňte prosím poptávkový formulář.