BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost práce je upravena zákony č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a řadou dalších předpisů. Základním kamenem bezpečnosti práce je nastavení pracovních procesů tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost žádného zaměstnance, pokud ke zranění zaměstnance dojde, zaměstnavatel musí prokázat, že vynaložil maximální úsilí, aby takovéto situaci zabránil. Jedním z nástrojů k takovému zabránění je správně nastavená dokumentace BOZP a systém školení napříč celou organizací, které Vám jako Váš partner v oblasti BOZP můžeme nabídnout.

Koho se tvorba dokumentace BOZP týká?

Povinnost nastavit si dokumentaci BOZP a pravidelně ji aktualizovat se týká každého podnikatelského subjektu, tj. každé právnické i fyzické osoby. V dnešní době je velmi složité sledovat neustálé změny v platné legislativě a správně a zejména efektivně zavádět nová opatření na snižování rizikpracovních úrazů a správně zacílená školení Vašich zaměstnanců, nechte proto tyto úkoly na nás. Přijedeme za Vámi, veškerou dokumentaci probereme a společně posoudíme zda-li vyhovuje neustále se zvyšujícímu standardu.

Nabízíme:bozp.jpg

 • Vstupní audit dané provozovny, kdy společně projdeme veškerou dokumentaci a prostory, navrhneme nápravná opatření
 • Zpracování vnitřní směrnice BOZP přímo Vám na míru dle platné legislativy
 • Zpracování kategorizace práce
 • Zpracování analýzy rizik a stanovení opatření
 • Školení BOZP a první pomoci
 • Poradenství a konzultace
 • Prověrky BOZP (vstupníxperiodické)
 • Lhůtní kalendář
 • Komunikace s úřady, státními orgány
 • Účast při kontrolách
 • Postup při vyšetřování pracovních úrazů
 • Tvorba knihy úrazů
 • A další

Proč si vybrat právě nás?

Jsme profesionálky a ke každému zákazníkovi zachováváme profesionální a zejména individuální přístup. Nechceme, aby společnost byla přehlcena papíry a nesmyslnými školeními, které vůbec neodpovídají zaměření společnosti. Na základě osobní schůzky a vstupního auditu se snažíme dokumentaci a školení zacílit tak, aby to bylo co nejefektivnější, nechceme plýtvat ani Vaším ani vlastním časem.

Pro zaslání cenové nabídky odešlete poptávkový formulář.