PO - Požární ochrana

Požární ochrana je velmi úzce provázaná s bezpečností práce a je velmi důležité vytvoření dokumentace přesně na míru danému podnikatelskému subjektu. Dokumentace je vytvořena dle požadavků zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Je požadováno, aby dokumentaci vytvořila odborně způsobilá osoba v oboru požární ochrany nebo technik požární ochrany.

Koho se tvorba dokumentace PO týká?

Povinnost nastavit si dokumentaci PO a pravidelně ji aktualizovat se týká každého podnikatelského subjektu, tj. každé právnické i fyzické osoby, která má provozovnu. Na této provozovně je nutné nastavit vnitřní dokumentaci PO dané provozovny, zatřídit ji do kategorie požárního nebezpečí, opatřit provozovnu požárně-poplachovými směrnicemi, požární knihou a dle velikosti a druhu provozu mít umístěné hasící přístroje na kterých jsou pravidelně vykonané revize. Nevíte si s tvorbou těchto dokumentů rady? Neváhejte se na nás obrátit. Vše potřebné Vám zajistíme.

V oblasti požární ochrany nabízíme:

 • 1-149310436.jpgVstupní audit dané provozovny, kdy společně projdeme veškerou dokumentaci a prostory, navrhneme nápravná opatření
 • Zpracování vnitřní směrnice PO přímo Vám na míru dle platné legislativy
 • Zatřídění do kategorie požárního nebezpečí
 • Dokumentace zdolávání požáru
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán
 • Požární řád
 • Jmenování a školení požárních hlídek
 • Zácvik preventistů požární ochrany
 • Tvorba požární knihy
 • Revize nouzového osvětlení
 • Roční kontroly PBZ (Požárně-bezpečnostní zařízení)
 • A další

Proč si vybrat právě nás?

Jsme profesionálky a ke každému zákazníkovi zachováváme profesionální a zejména individuální přístup. Nechceme, aby společnost byla přehlcena papíry a nesmyslnými školeními, které vůbec neodpovídají zaměření společnosti. Na základě osobní schůzky a vstupního auditu se snažíme dokumentaci a školení zacílit tak, aby to bylo co nejefektivnější, nechceme plýtvat ani Vaším ani vlastním časem.

Pro zaslání cenové nabídky odešlete poptávkový formulář.